Quả vải

Vải thiều

Liên hệ

Màu sắc quả: đỏ

Quả dạng chùm

Kích thước: 3-5 cm

Vị: ngọt

Chứng nhận: VietGAP

Xuất xứ: Việt Nam

 

arrow-up